Hindi Shikshan Parangat Semester 2

Hindi Bhasha ki saranchana aur tulna pravidhi

Shiksha ke Samajshastriya Adhaar

Anya Bhasha ke Rup Main Hindi Bhasha Shikshan Vidhi

Hindi Bhasha Aur Sahitya ka Itihas

Pathyacharya Adhyayan